HR, 21 september 2012, nr. 11/04755

(art. 36 IW)

De HR oordeelt dat het hof het doorlopende en doorwerkende karakter van een melding van betalingsonmacht heeft miskend, het hof heeft nl slechts beoordeeld of de op 20 juli 2006 ontvangen melding van betalingsonmacht voor de loonheffing over mei 2006 tijdig was gedaan. Als algemeen uitgangspunt heeft te gelden dat de bv niet steeds opnieuw melding hoeft te doen van betalingsonmacht. De ontvanger heeft bovendien de bv niet schriftelijk laten weten betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten. Voor latere tijdvakken – en niet alleen voor de loonheffing – kan de desbetreffende melding dus wel tijdig zijn geweest.

Aantekening:

– vergelijkbaar is het arrest HR 16 maart 2007, V-N 2007/17.32. Te laat over de maand mei 2006 (LB) betekent niet dat ook te laat is over de daarop volgende maanden (LB + BTW).