Rechtbank Breda, MK, 2 oktober 2008, nr. AWB 08/17

(ART 36IW en 7, lid 2, Uitvbesl IW)

Nu belanghebbende noch na afloop van het jaar noch na het opmaken van de jaarrekening heeft verzocht om een naheffingsaanslag, hoewel zij wist dat e weinig btw was voldaan is er sprake van een grove schuld en is meldingstermijn van twee weken niet van toepassing.
Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat het niet-melden niet aan hem te wijten is.
Boekhouder heeft aangegeven dat wegens liquiditeitsproblemen is afgezien van het indienen van een suppletieaangifte.