Hof Den Haag, MK I, 22 november 2011, nr. BK-1100188

art. 3.8 Wet IB 2001

Ondernemer brengt de betaalde beloning aan haar echtgenoot in mindering bij WUO en zijn vrouw geeft het aan als ROW.

Hof: de betaalde uitgaven zijn zakelijk
Hof: daar de man en vrouw in agvg zijn getrouwd kan in het midden blijven of de kosten daadwerkelijk zijn uitbetaald