HR, 9 maart 2012, nr. 11/01963

Hof: er is sprake van een onzakelijke lening:
– er zijn geen invorderingsmaatregelen genomen
– er zijn geen aflossingen verricht
– er zijn geen rentebetalingen verricht
Belanghebbende heeft een debiteurenrisico gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben gelopen.