Hof Den Bosch, MK III, 23 december 2010, nr. 09/00505

Volgens het Hof kon X aan het rapport van een eerder gehouden boekenonderzoek in 2002 en het feit dat over 2000 geen naheffingsaanslag
werd opgelegd, nl redelijkerwijs de conclusie verbinden dat voor de periode tot het moment waarop het rapport over dat onderzoek is opgemaakt niet zou worden nageheven en dat slechts voor de toekomst een andere manier van werken van hem werd gevraagd.

Aantekening:
Het enkel stilzitten, dwz: het na het boekenonderzoek in 2002 niet opleggen van een naheffingsaanslag over 2000, zal op zich onvoldoende zijn
voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Dat geldt ook voor enkele uitlating van de controleambtenaar in zijn advies aan de inspecteur. Dat is immers geen standpuntbepaling van de inspecteur. Bij de koppeling van beide punten, gevoegd bij de uitlating in het controlerapport ligt dat anders.