HR, 14 oktober 2011, nr. 10/02169

(art. 16 awr)

Zie HR, 30 september 2011, nr. 10/0271, V-N 2011/49,4: een inspecteur heeft de keuze tussen een vermindering van de voorlopige aanslag en het opleggen van een nadere voorlopige aanslag onder verrekening van de te hoge voorlopige aanslag.
Bij het maken van een dergelijke keuze dient de inspecteur abbb in acht te nemen; meer in het bijzonder het in art. 3:4 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel. Dit brengt mee dat de inspecteur, als hij constateert dat de voorlopige aanslag te hoog is, kan kiezen voor de weg van de vermindering van deze voorlopige aanslag. Als hij voor deze weg kiest, moet hij heffingsrente vergoeden op dezelfde voet als wanneer hij kiest voor de andere weg: het opleggen van een andere voorlopige aanslag.
Belanghebbende kan daartoe de mogelijkheid van bezwaar en beroep benutten tegen elke beschikking inzake heffingsrente mbt de belastingschuld over het desbetreffende jaar.