Hof Den Bosch, MK IV, 22 september 2011, nr. 10/00860

(art 8.9 Wet IB2011)

Geen te honoreren vertrouwen dat recht op algemene heffingskorting bestaat.