HR, 26 juni 2009, nr. 42764

(art 67c en f Awr)

Feiten:

Voor het niet tijdig betalen is reeds een verzuimboete opgelegd van 113 euro.
Daarna wordt een vergrijpboete opgelegd voor niet tijdig betalen.
De tweede boete vervalt.

Aantekening:
H het opleggen van een te lage zogenoemde ‘systeemaanslag’ met daarin begrepen een boete wegens niet of niet tijdig betalen verschaft

de belastingdienst niet het recht om op een later moment alsnog een hogere boete voor hetzelfde vergrijp op te leggen.
Uitvoerige conclusie: V-N 2008/21.13