HR, 24 april 2009, nr. 42235

Hier wordt een van de in HR 19 december 2008, nr. 42763, V-N 2008/62.7 geformuleerde vuistregels toegepast, te weten de regel dat een vermindering wegens schending van art 6 EVRM (oerschrijding van een redelijke termijn) achterwege blijft indien het gaat om een boete die minder beloopt dan 1.000 euro.