Rechtbank, Den Haag, EK , 25 oktober 2011, nr. AWB 114945

(art 67a Awr, art 4 4n 21 BBBB)

Rechtbank: boete wordt verminderd wegens AVAS om de volgende redenen:
1. belanghebbende heeft na ontvangst van de herinnering en het dwangbevel contact opgenomen met haar gemachtigde, een professioneel accountantskantoor en mocht uitgaan van de juistheid van het antwoord van dit kantoor
2. ook aan de juistheid op het antwoord op de vragen over het dwangbevel hoefde belanghebbende niet te twijfelen

Belanghebbende heeft in deze omstandigheden alle van haar in redelijkheid te verwachten zorg betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig zou worden ingediend (vgl HR 15 juni 2007, nr. 42687, V-N 2007/28.9).

Aantekening:
Geen verzuimboete bij AVAS is rechtersrecht. Een beroep op AVAS gebeurt niet ambtshalve, de belanghebbende moet daar een beroep op doen. Er dient aangetoond te worden dat geen ENKEL verwijt treft.