Hof Amsterdam, MK IV, 10 november 2011, nr. P10/00122

art. 3.81 Wet IB2011 en art 12a Wet LB 1964.

Hof stelt gebruikelijk loon op 50% vast bij gezondheidsproblemen dga.