Hof Amsterdam, MK IV, 20 januari 2011, nr. P0900398

(art 47 Uitvreg LB 2001, art 15 wet LB)

Zie o.a. HR 23 januari 2009, nr. 07/13576, BNB 2009/82, V-N 2009/6.24 en HR 7 maart 2008, nr. 41623, BNB 2008/118, V-N 2008/15.18).

Het Hof stelt vast dat belanghebbende de betaalde vaste vergoedingen niet vooraf of uiterlijk op het moment van betaling naar aard en omvang
heeft gespecificeerd.

Aantekeningen:

bijvoorbeeld: – vakliteratuur: 25
– zakelijke gesprekskosten: 15
– externe representatiekosten: 15
– kosten onderweg: 25
– thuisgebruik van pennen en papier
– software
– onderhoud pc
– taxikosten
– consumpties