Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking slechts ten aanzien van de administratieplicht van het café terecht is gegeven. 

Datum: 30-06-2015 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:7473 Editie: 28 juli Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 11141 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/1622

Belanghebbenden houden zich onder meer bezig met de exploitatie van een café en de verhuur van onroerende zaken. In geschil is of de inspecteur terecht een informatiebeschikking aan belanghebbenden heeft opgelegd.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking slechts ten aanzien van de administratieplicht van het café terecht is gegeven. De boekhouding voldoet niet aan de minimumeisen die aan de administratie van een café gesteld kunnen worden. De rechtbank ziet geen aanleiding om een termijn te stellen voor het voldoen aan de administratieplicht, omdat het hier geen omstandigheid betreft waaraan door belanghebbenden nog gevolg kan worden gegeven. De informatiebeschikking is onterecht voor zover deze betrekking heeft op de administratieplicht voor de verhuuractiviteiten van belanghebbenden. De gebreken in de administratie op dit punt zijn te gering om een schending van de administratieplicht aan te nemen. Ook voor het overige is de informatiebeschikking onterecht gegeven. Het beroep van belanghebbenden is deels gegrond.