De Belastingdienst gaat proberen openstaande toeslagschulden in het buitenland te incasseren. Internationaal gezien bedraagt de toeslagschuld € 168 miljoen.

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën van 27-03-2015

Datum: 27-03-2015 Editie: 1 april Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/681

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 27 maart 2015 de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat onder meer vermeld dat de Belastingdienst internationaal een bedrag van € 168 miljoen aan terug te vorderen toeslagen heeft. De Belastingdienst gaat alle mensen met een openstaande toeslagschuld die in het buitenland verblijven, opnieuw aanschrijven. Dat betreft 100.000 personen, verdeeld over 189 landen. De Belastingdienst zal extra inzetten op invorderingen in België, Duitsland en Polen. Daar zijn de openstaande vorderingen het hoogst. De staatssecretaris is niet optimistisch maar de vorderingen laten rusten is voor hem niet aan de orde.