Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur ook over 2008 niet mocht navorderen na de onjuiste verliesverrekening. Er is geen sprake van een nieuw feit en evenmin van een fout in de zin van artikel 16 lid 2 letter c van de AWR. Het hof verwerpt het betoog van de inspecteur dat er sprake is van een fout ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van aangiften.