De Hoge Raad oordeelt dat een informatiebeschikking met een onjuiste tenaamstelling in stand kan blijven wanneer er geen onduidelijkheid is over de vraag voor wie de beschikking is bestemd.