Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de aanslag voor de failliete X rechtsgeldig heeft plaatsgevonden door verzending van het aanslagbiljet naar de curator. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).