Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voor de jonggehandicaptenkorting beslissend is of er recht bestaat op een Wajong-uitkering.