Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaarfase ook recht bestaat op een schadevergoeding wanneer het inhoudelijke geschil al in de bezwaarfase beslecht is.