Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is X  met het indienen van het hoger beroepschrift niet in verzuim geweest. Het niet-bezorgen van een tijdig aangetekend (hoger)beroepschrift behoort niet tot het normale risico dat men bij verzending per aangetekende post aanvaardt.