Rechtbank Den Haag oordeelt dat de herziening van het toegekende voorschot kinderopvangtoeslag in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Hoewel de herziening van voorschotten in principe mogelijk is zolang de tegemoetkoming nog niet is vastgesteld, moet volgens de rechtbank uiterlijk binnen vijf jaar na afloop van het berekeningsjaar zekerheid zijn gegeven.