Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de dagtekening van het aanslagbiljet niet is gelegen na de datum van de terpostbezorging. X maakt niet aannemelijk dat hij de aanslag pas kort voor 7 februari 2012 heeft ontvangen.