Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het 5 tot 10 minuten durende gesprek tussen de heffingsambtenaar en de gemachtigde van X ter zake van in totaal 72 door de gemachtigde ingediende bezwaren, waarin de gemachtigde heeft aangegeven niets te willen toevoegen aan zijn bezwaargronden, niet kwalificeert als een hoorzitting.