De Nationale ombudsman uit forse kritiek op de handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Belanghebbende, X, dient op 4 juli 2012 een bezwaarschrift in tegen de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen om zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling af te wijzen. Als een beslissing op het bezwaar uitblijft, stelt X de Belastingdienst in gebreke en gaat hij vervolgens in beroep bij Rechtbank Midden-Nederland tegen het niet tijdig beslissen. De rechtbank verklaart op 30 oktober 2014 het beroep gegrond en draagt de Belastingdienst op straffe van het verbeuren van een dwangsom op om alsnog te beslissen op het bezwaar van X. Pas nadat X op 30 april 2014 de Nationale ombudsman inschakelt, wordt op 4 juni 2014 een beslissing genomen op het bezwaarschrift. De Nationale ombudsman uit forse kritiek op de handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen. Hoewel X en zijn gemachtigde niet stil hebben gezeten om een beslissing van de Belastingdienst uit te lokken, heeft deze beslissing 23 maanden op zich laten wachten. Dit is veel te lang. Zelfs nadat X beroep heeft ingesteld tegen het niet tijdig beslissen, is de Belastingdienst zijn toezegging dat nog vóór de beslissing van de rechtbank uitspraak op bezwaar zou worden gedaan niet nagekomen. De handelwijze van de Belastingdienst, zo besluit de ombudsman, kan de toets der kritiek absoluut niet doorstaan.

20140202 R 2014.05623 9 december 2014