Blokkeringsregeling van kracht

Met ingang van het belastingjaar 2013 zal onze Centrale Verwerkingunit (CVU) bij de aanvraag voor een beconregeling over 2013 -waar nodig- de blokkeringsregeling toepassen.

Hoe werkt de blokkeringsregeling?
Per BSN beoordeelt de CVU of de aangiften over de laatste drie belastingjaren tijdig zijn ingediend. In dit geval betekent dit vanaf het belastingjaar 2010. Indien de aangiften van een BSN twee keer niet tijdig zijn ingediend, wordt de blokkeringsregeling over 2013 toegepast! Let op! Een aangifte die later is ingediend, bijvoorbeeld binnen de termijn van de herinnering of aanmaning,  is ook níet tijdig voor de blokkeringsregeling.

Wat kunt u doen om blokkering te voorkomen?
De blokkering van het uitstel voor het doen van aangifte kan alleen worden voorkomen door de aangifte 2012 tijdig in te dienen.