Vanaf mei 2013 zal de Belastingdienst contact opnemen met een groot aantal ondernemers die een of meer aangiften OB, IH, LH of VpB  niet hebben ingediend. Een deel van deze ‘verzuimers’ is geselecteerd voor een bedrijfsbezoek, de anderen zullen telefonisch door de Belastingdienst worden benaderd.

Doel van deze gesprekken:  de oorzaken van het verzuim achterhalen en afspraken maken over welke aangiften de ondernemer alsnog zal indienen en wanneer. Ook worden afspraken gemaakt over de betaling van de belastingschulden die zijn ontstaan. We zoeken hiernaast gezamenlijk naar mogelijkheden om verzuim in de toekomst te voorkomen. Waar van toepassing beoordelen we tevens of er (nog) wel sprake is van ondernemerschap. Indien nodig kan de ondernemer die heeft voldaan aan zijn verplichtingen (alle aangiften zijn gedaan en de administratie biedt voldoende basis om de juiste aanslagen te kunnen vaststellen) om een betalingsregeling verzoeken. Op deze manier probeert de Belastingdienst om goedwillende ondernemers weer met een schone lei verder te laten ondernemen.

In mei worden de eerste van enkele duizenden bedrijfsbezoeken afgelegd. In september begint de Belastingdienst  met het bellen van de overige verzuimers.

De afspraken die met de ondernemer worden gemaakt over het indienen van de verzuimde aangiften worden zorgvuldig bewaakt. Ondernemers die zich niet aan de afspraken houden, worden opnieuw benaderd. Dan echter niet meer voor een gesprek maar voor een volledig boekenonderzoek gevolgd door het invorderingstraject.