Datum: 07-01-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:27 Editie: 5 februari Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: AWB 12/5816 t/m AWB 12/5827 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2014/208

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat alle boeten wegens het niet doen van aangifte moeten vervallen nu vaststaat dat belanghebbenden niet zijn uitgenodigd om over alle in geschil zijnde jaren aangifte te doen.

 

De Belastingdienst legt aan belanghebbenden aanslagen IB/PVV op over de jaren 2003 tot en met 2008 in verband met een bankrekening aangehouden bij de KB-Lux. Belanghebbenden ontkennen allebei houder te zijn van de KB-Luxbankrekening, ondanks een daartoe strekkend renseignement. In geschil is of in de aanslagen terecht belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in aanmerking is genomen in verband met de buitenlandse bankrekening. Ook is in geschil of terecht boeten aan belanghebbenden zijn opgelegd.

 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat alle boeten wegens het niet doen van aangifte moeten vervallen nu vaststaat dat belanghebbenden niet zijn uitgenodigd om over alle in geschil zijnde jaren aangifte te doen. Van het niet doen van aangifte kan nu eenmaal alleen sprake zijn als de inspecteur de belanghebbende heeft uitgenodigd tot het doen van aangifte (HR 25 oktober 2013, nr. 12/00287, V-N 2013/53.4). Verder moet het belastbare inkomen uit sparen en beleggen 2008 voor belanghebbenden worden gesteld op nihil, zo heeft de Belastingdienst ook erkend. Dit omdat wegens het ontbreken van een informatiebeschikking in dat jaar geen sprake kan zijn van omkering van de bewijslast en er gelet op het verloop van het saldo van de bankrekening geen sprake is van een belastbaar bedrag.