Rechtbank Breda, EK, 31 oktober 2012, nr. AWB 11/6594

(Art. 43 lid 4 en art. 50 Zvw)

Rechtbank Breda oordeelt dat een anonieme werknemer met slechts 1 werkgever recht heeft op een teruggaaf van de bijdrage Zvw die boven het jaarmaximum is ingehouden en afgedragen.