HR, 3 februari 2012, nr.11/00936

(art 11, 57 en 58 Awr)

Hof Arnhem oordeelt in hoger beroep dat de heer X na zijn emigratie niet de wettelijke plicht had de latere adreswijzigingen door te geven aan de bevoegde instanties in NL.