HR, 4 februari 2011, nr. 09/02123

(art 3:41, 6:7, en 6:11 Awr)

Hof: de inspecteur is er ingeslaagd aannemelijk te maken dat de aanslagen naar het juiste adres van X zijn verzonden.
De inspecteur maakt aannemelijk dat de aanslagen zijn verstuurd naar de adressen waar X op het moment van verzenden stond ingeschreven in
de gba. Het hof neemt mee in zijn oordeel dat X de ontvangst van andere stukken dan de aanslagen in dezelfde periode nooit heeft betwist. Het hof merkt nog als omstandigheid dat de post in Frankrijk niet altijd goed wordt bezorgd voor hun risico komt nu zij dit adres als postadres hebben gekozen.