HR, 18 februari 2011, nr. 10/00556

(art. 25, 27e, 47, 49 en 52 Awr)

Tijdens een boekenponderzoek zijn diverse gebreken geconstateerd:
– ontbreken van een kladkasboek
– het niet aansluiten van geboekte gegevens op de aanwezige inkoopgegevens
– het ontbreken van een administratie van de goederenbeweging
– contante inkopen waarvan niet bekend is wie de leveranciers zijn

Hof: de gebreken in de administratie zijn niet zodanig, dat reden bestaat voor omkering en verzwaring van de bewijslast. De toegepaste correctie
op de totale inkopen bedraagt 5,11% en op de totale contante inkopen 8,51%.

HR: gebreken inde administratie – en/of bewaarplicht kunnen zodanig klein zijn van gewicht dat zij geen omkering en verzwaring van de
bewijslast rechtvaardigen. vgl HR, 15 juni 1983, BNB1983/248, nr. 21149 en HR, 14 juni 2000, nr. 33862, BNB 2000/267.