HR, 24 januari 1990, nr. 26135, BNB 1990/287 + EHRM 23 november 2006 nr 7305301, BNB 2007/150, V-N

Overschrijding redelijke termijn leidt ook bij verzuimboeten tot vermindering boete