Hof Den Bosch, MK I, 12 augustus 2008, nr. 07/00259

(art 16, lid 1 Awr)

Feiten:
– belanghebbende claimt ten onrechte (per abuis: het is er doorheen geslipt) zelfstandigenaftrek in zijn aangifte.
– nadat de inspecteur die fout ontdekt, legt hij een navorderingsaanslag op.

Hof:
de inspecteur heeft een ambtelijk verzuim begaan door bij het opleggen van de primitieve aanslag geen onderzoek te doen naar de
zelfstandigenaftrek. De inspecteur wist of behoorde te weten dat de zelfstandigenaftrek miv 2001 niet meer gold voor deze belanghebbende.
verwijzing naar andere arresten:
HR 7 december 2007, nr. 44096, BNB 2008/178, V-N 2007/58.13
– X doet met diskette aangifte voor het jaar 2001 en brengt per abuis veel te veel hypotheekrente in mindering.
– de fiscus legt conform aangifte VA op
– later wil de fiscus navorderen
HR en Hof: de inspecteur wist, dan wel redelijkerwijs had kunnen weten, dat de hypotheekente foutief is opgegeven. Hij had de aangifte aan een
nader onderzoek moeten onderwerpen. De geautomatiseerde werkwijze van de Belastingdienst kan niet aan X worden tegengeworpen.
HR 7 december 2007, nr. 43489, BNB 2008/281, V-N 2007/58.14
– de inspecteur heeft zijn onderzoeksplicht verzaakt.
– slechts het kwade-trouwvereiste en/of de leer van de kenbare ambtelijke fout kan/kunnen de navorderingsaanslag nog redden.
– HR beslist toch anders: hinspecteur hoefde niet wakker te blijven.