Hof Arnhem, MK I, 7 januari 2009, nr. 0700557

(art 67b en c Awr)

Nu het bezwaar een boete betreft en belanghebbende stelt dat de termijnoverschrijding haar niet te verwijten is, de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar slechts kan worden uitgesproken indien de onjuistheid van de stelling van belanghebbende wordt bewezen.

Het is aan belanghebbende toe te rekenen dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de werkzaamheden van de werknemer die verantwoordelijk was voor het indienen van de aangiften en het betalen van de omzetbetaling.