Hof Arnhem, MK I, 12 oktober 2010, nr. 0900388

 

Aantekening:
vereiste aangifte
1. omkering en verzwaring van de bewijslast kan oa intreden als de vereiste aangifte niet is gedaan.
2. niet elke tekortkoming in de aangifte rechtvaardigt omkering en verzwaring
3. de tekortkoming moet ernstig genoeg zijn.
4. indien wel sprake is van omkering en verzwaring, dan moet de inspecteur de aanslag berusten op een redelijk schatting,
HR 28 maart 2003, nr. 38039, BNB 2003/203, V-N 2003/19,6
5. bij schatting moet de inspecteur gebruik maken van aannames. Deze annnames moeten wel een feitelijke grondslag hebben. Zij
moeten voldoende concreet en verifieerbaar zijn, zodat als eerste de belastingplichtige zich kan verweren en als tweede de rechter
de redelijkheid van de schatting kan toetsen , HR 27 januari 2006, nr. 39872, BNB 2006/134, V-N 2006/8,5