LJN BK1476, Gerechtshof Amsterdam , 0801039 en 0801040

Wie een fout maakt in de belastingaangifte gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de wet kan daarvoor niet worden beboet, zo luidt het oordeel van het Amsterdamse Hof in een recente uitspraak. De uitspraak volgt op twee arresten van de Hoge Raad waarin een zogenaamd ‘pleitbaar standpunt* gedefinieerd werd

Van een pleitbaar standpunt is sprake wanneer de belastingplichtige goed beargumenteerd een andere interpretatie geeft aan de wet dan de geldende, en daar al dan niet gelijk in krijgt via gerechterlijke procedures. De pleitbaarheid van een standpunt wordt als het ware afgemeten aan de omvang van het juridisch strijdtoneel.

Eveneens is van een pleitbaar standpunt sprake wanneer een belastingplichtige ‘onwettig’ handelt in een lopende zaak waarover het laatste oordeel door de hoogste gerechterlijke instantie, de hoge raad, nog niet geveld is.