Rb Haarlem, MK, 4 november 2011, nr. AWB 10/6732

(art 7:15 en 8:75 Awb)

Het is voldoende dat de belanghebbende in algemene termen verzoekt om een proceskostenvergoeding. Er is dan niets op tegen dat een belanghebbende in beroep zijn verzoek om een proceskostenvergoeding aanvult met een verzoek om een integrale vergoeding van de kosten.

Aantekening:
– de rechter moet een verzoek om een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn, indien daarvoor, gelet op de arresten van HR 10 juni 2011, V-N 2011/31.5, V-N 2011/31.6 en V-N 2011/31.7, aanleiding is inwilligen ook als hij het beroep ongegrond verklaart. De HR voorziet in de zojuist aangehaalde arresten echter niet in een ambtshalve toekenning van een immateriële schadevergoeding. Als de belanghebbende geen verzoek om immateriële schadevergoeding heeft gedaan, kent de rechter deze niet uit eigen beweging toe.