HR, 4 februari 2011, nr. 0902123

Hof: Er is ruimte voor een integrale proceskostenvergoeding, wanneer het bestuursorgaan het verwijt treft dat het een beschikking of besluit
geeft, respectievelijk doet of handhaaft, terwijl op dat moment duidelijk is dat die beschikking of uitspraak
in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden, vgl HR, 13 april 2007, nr.41235, BNB 2007/260
HR: ook buiten de situatie dat een bestuursorgaan tegen beter weten in een beslissing neemt of handhaaft is er ruimte voor een integrale
proceskostenvergoeding. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een bestuursorgaan in vergaande mate
onzorgvuldig handelt.

Aantekening:

Indien wordt verzocht om een kostenvergoeding, dan dient de belastingrechter een onderscheid te maken naar de aard van de geleden
schade. Daarbij gelden de volgende regels:
1. art. 8:75 Awb geeft aan op welke wijze de kosten worden vergoed. Dit kostenbegrip kan bij amvb nader limitatief worden
gedefinieerd en tevens dat de omvang van de vergoeding wordt vastgesteld. Eea is geregeld in BPB.
2.8:73 Awb geeft de mogelijkheid tot schadevergoeding, andere schade dan proceskosten. 8:75 is een lex specialis tov 8:73 tov
proceskosten.
3.voor 8:73 is een onrechtmatige daad vereist van de overheid.