Hof Arnhem, MK III, 14 september 2010, nr. 10/00009

(art 8:75 Awb, art. 19 en 20 Awr)

Evident onjuiste wetstoepassing leidt tot integrale proceskostenvergoeding, art 8:75 Awb, art. 19 en 20 Awr.