Hof Den Bosch, MK III, 28 januari 2011, nr. 09/00631

(art. 27e en 52 Awr)

Op advies van belastingdienst stapt de belastingplichtige over op een beter en controleerbaar systeem. Dit resulteert voor het jaar 2005 in een forse stijging van de omzet tov de jaren daarvoor.
De inspecteur extrapoleert deze omzetstijging naar de jaren 2002 t/m 2004, past winstcorrecties toe en legt vergrijpboetes op van 50%. De inspecteur stelt omkering van de bewijslast vanwege onvolledige omzetverantwoording. X onderbouwt de omzetstijging als volgt:
verbouwing van dezaak, hardere aanpak van illegale teelt en illegale verkooppunten, de sluiting van een concurrent, de verbeterde verkeerssituatie en de toegenomen populariteit.
Hof: geen grond voor omkering van bewijslast vanwege niet voldoen aan administratieve verplichtingen. Vervolgens beoordeelt het Hof of de vereiste aangifte is gedaan.Belanghebbende heeft de explosieve omzetstijging verklaard. De inspecteur heeft de argumenten van belanghebbende niet weersproken
De inspecteur slaagt niet in zijn bewijslast.
zie ook HR, 14 maart 2008, nr 40474, BNB 2008/196 voor extrapoleren.