Hof Den Bosch, MK I, 2 juli 2010, nr. 08/00495 en 058/00496

 

Ogv gelijkheidsbeginsel blijft ten onrechte afgetrokken voorbelasting op prepaid telefoonkaarten toch aftrekbaar.

In NL gevestigde telefoonmaatachappijen brengen nl, ondanks voornoemd besluit, btw in rekening bij de uitgifte van telefoonkaarten.
De belastingdienst is daarvan op de hoogte, maar onderneemt geen actie, aldus het hof.
De Belastingdienst laat na een landelijk onderzoek in te stellen naar de vraag of afnemers (groot- en kleinhandelaren in telefoonkaarten) van de
telefoonmaatschappijen ten onrechte in rekening gebrachte btw, tegen beter
weten in, in aftrek brengen.