Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de administratieplicht niet heeft geschonden zodat de informatiebeschikking ten onrechte is afgegeven. De inspecteur maakt bestaan stash (verborgen voorraad) bij coffeeshop niet aannemelijk

Datum: 13-09-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:7296 Editie: 23 september Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1989 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52a

Belanghebbende, X, exploiteert een coffeeshop. In de jaren 2007 t/m 2009 vindt de in- en verkoop van softdrugs contant plaats. X maakt gebruik van een elektronische ‘coffeeshopkassa’, die ook de voorraad softdrugs in de shop registreert. Na vijf bedrijfsbezoeken geeft de inspecteur een informatiebeschikking af aangaande de IB, loonheffingen en btw voor 2007 t/m 2009, omdat X zich niet zou hebben gehouden aan zijn administratieplicht. X verzet zich daartegen. De rechtbank stelt X in het gelijk.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt zoals eerder rechtbank Noord-Nederland deed, dat X de administratieplicht niet heeft geschonden, zodat de informatiebeschikking ten onrechte is afgegeven. Gelet op de aard van de branche behoeven exploitanten van een coffeeshop niet te beschikken over inkoopfacturen voor de softdrugs maar dienen zij wel een correcte en inzichtelijke voorraad- en kasadministratie van inkoop en verkoop bij te houden. Volgens het hof maakt de inspecteur niet aannemelijk dat X beschikt over een stash (verborgen voorraad) om vandaaruit de coffeeshop te bevoorraden. Van schending van de administratieplicht wegens het niet bijhouden van de administratie van een stash kan daarom geen sprake zijn. De administratie van X voldoet aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen. Het hof verklaart het hoger beroep van de inspecteur ongegrond.