Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat partijen op de zitting alsnog een compromis hebben bereikt. Het compromis houdt in dat wordt uitgegaan van een belastbare winst van € 350.000, die voor de helft aan de heer X wordt toegerekend.

Datum: 21-06-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2016:3460 Editie: 27 juli Instantie:Rechtbank Noord-Nederland Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1685 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.8

Belanghebbende, de heer X, en zijn echtgenote zijn duivenhouders. In 2012 verkopen ze duiven op een veiling. De inspecteur belast de opbrengst bij hen beiden in box 1. In geschil is of dat terecht is. De aanslag is na bezwaar verminderd tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 639.624.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat partijen op de zitting alsnog een compromis hebben bereikt. Het compromis houdt in dat wordt uitgegaan van een belastbare winst van € 350.000, die voor de helft aan X wordt toegerekend. X is vanaf 2013 fiscaal ondernemer. De inbreng van de duiven en de overige zaken zal plaatsvinden tegen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2013. De na de veiling resterende duiven worden gewaardeerd op de gemiddelde ‘doorsnee’ veilingopbrengst. Nieuw gekochte duiven worden gewaardeerd op basis van de aanschafprijs. Het beroep van X is deels gegrond.