Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X terecht aansprakelijk is gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen van A bv waarvan zij directeur en bestuurder was. Het beroep van X op het Sopropé-arrest leidt niet tot verdere vermindering van de aansprakelijkstelling.

Datum: 12-04-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:2869 Editie: 21 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Invordering Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/870Wetsartikelen: Invorderingswet 1990, 36

Belanghebbende, X, is directeur en bestuurder van A bv geweest. A bv heeft voor de tijdvakken gelegen in de jaren 2007 tot en met 2009, vanwege betalingsonmacht, te weinig loonheffing en omzetbelasting aangegeven en afgedragen. X en/of A bv hebben geen melding gedaan van betalingsonmacht. De ontvanger heeft X voor een bedrag van € 61 811 aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen in de loonheffing en in de omzetbelasting van A bv. In beroep wordt de aansprakelijkstelling verminderd tot een bedrag van € 41 399. X komt in hoger beroep en doet een beroep op het Sopropé-arrest.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kan het beroep op het Sopropé-arrest X niet baten. De ontvanger heeft onweersproken gesteld dat het horen van X niet zou kunnen leiden tot een lagere aansprakelijkstelling dan deze na ambtshalve vermindering tot € 41 399 beloopt. X heeft dit niet bestreden zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. X maakt volgens het hof niet aannemelijk dat de ontvanger haar ten onrechte of tot een te hoog bedrag aansprakelijk heeft gesteld. Zij heeft met haar enkele stelling dat de aandelen van A bv op een gegeven moment zijn verkocht, niet, althans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit haar of A bv ontslaat van de meldingsplicht ex artikel 36, tweede lid, IW. Niet in geschil is dat de belastingschulden van A bv waarvoor X aansprakelijk is gesteld, zijn ontstaan in de tijdvakken dat X bestuurder was van die bv. Nu X of A bv de betalingsonmacht van die schulden niet heeft gemeld, is X, daarvoor terecht aansprakelijk gesteld. Het hoger beroep is ongegrond.