Hof Den Haag oordeelt dat een informatiebeschikking moet komen te vervallen als de inspecteur over dat jaar geen navorderingsaanslag meer kan opleggen door het verstrijken van de navorderingstermijn.

Datum: 16-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:681 Editie: 29 maart Instantie:Hof Den Haag Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/679 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 52a

Belanghebbende, X, is belastingadviseur. Per 22 oktober 2008 schrijft X zich uitĀ  de gemeentelijke basisadministratie uit en geeft hij daarbij aan te emigreren naar het buitenland. In 2014 stelt de inspecteur vragen aan X over diens fiscale woonplaats. Wanneer X weigert nadere informatie te verstrekken, legt de inspecteur de thans in geschil zijnde informatiebeschikking op aan X. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking die de inspecteur heeft opgelegd inzake de fiscale woonplaats van belastingadviseur X in stand kan blijven.

Hof Den Haag oordeelt dat een informatiebeschikking moet komen te vervallen als de inspecteur over dat jaar geen navorderingsaanslag meer kan opleggen door het verstrijken van de navorderingstermijn. Het hof vernietigt de informatiebeschikking 2008. Voor de jaren 2009 tot en met 2013 komt de informatiebeschikking van rechtswege te vervallen omdat de inspecteur over die jaren navorderingsaanslagen heeft opgelegd. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond.