Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet de vereiste aangifte heeft gedaan zodat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. X slaagt niet in de op hem rustende zware bewijslast dat de schatting van zijn inkomen te hoog is.

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Datum: 24-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2226 Editie: 7 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00544 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/722 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e

Belanghebbende, de heer X, is geboren in 1984 en woont tot april 2011 bij zijn ouders. X is in 2010 houder geweest van vier verschillende personenauto’s. Het betreft een Fiat Punto uit 1998 en drie Volkswagens Golf uit 1992, 2004 en 1997. In 2010 ontvangt X in verband met een strafrechtelijke procedure een schadevergoeding van € 3.515 van de Staat der Nederlanden. Aan X is een ambtshalve IB-aanslag over 2010 opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 25.000. X gaf namelijk geen gevolg aan het verzoek van het controlebureau van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi om aangifte over dat jaar te doen. Pas in de bezwaarfase doet X aangifte. Hierin worden geen inkomsten verantwoord. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan zodat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. In het licht van de omstandigheden dat X in 2010 bij zijn ouders woonde en een schadevergoeding heeft ontvangen van € 3.515 is niet ondenkbaar dat de schatting van € 25.000 te hoog is. Gelet echter op de leeftijd van X kan de schatting de redelijkheidstoets toch doorstaan. Met het overleggen van de bankafschriften en de enkele stellingen dat hij heeft geleefd van de schadevergoeding, van zijn ouders, van het geld dat hij in 2009 op de veemarkt heeft verdiend en dat hij de auto’s op verzoek van anderen op zijn naam heeft gezet, slaagt X niet in de op hem rustende zware bewijslast dat de schatting te hoog is. Het beroep van X is ongegrond.