Hof Den Bosch 6 november 2014, 13/00299, ECLI:NL:GHSHE:2014:4686, MK, Uitspraak Hof

Samenvatting

De inspecteur geeft een informatiebeschikking, waarin hij vaststelt dat belanghebbende voor 2008 tot en met 2010 niet aan zijn aangifteverplichting (art. 8 AWR) en zijn administratieplicht (art. 52 AWR) heeft voldaan. Omdat de inspecteur voor het geven van de informatiebeschikking ambtshalve een aanslag inkomstenbelasting over 2009 heeft opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikking voor 2009 en handhaaft de informatiebeschikking voor 2008 en 2010. Het hof beslist dat, gelet op de opsomming in art. 52a AWR, in een informatiebeschikking niet kan worden vastgesteld dat een belanghebbende niet aan zijn aangifteverplichting heeft voldaan en dat reeds daarom de uitspraak van de rechtbank moet worden vernietigd. Voorts oordeelt het hof dat de ambtshalve aanslag inkomstenbelasting over 2009 niet in de weg staat aan de vaststelling in de informatiebeschikking voor de heffing van omzetbelasting dat voor 2009 niet is voldaan aan de administratieplicht en dat in zoverre de rechtbank een onjuiste beslissing heeft genomen. Echter, omdat de inspecteur geen incidenteel hoger beroep heeft ingesteld kan deze onjuistheid in hoger beroep niet worden gerepareerd. Voor het overige laat het hof de informatiebeschikking in stand.