Minder regelingen: gevolgen voor uw kindgebonden budget

De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Hierdoor zijn er vanaf 2015 minder regelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV. Het bedrag vervangt ook de alleenstaande ouderkorting. Dit is een korting die u kreeg voor de inkomstenbelasting.

Bent u een alleenstaande ouder met een inkomen vanaf € 46.000? Dan kunt u in 2015 ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft de toeslag meestal niet zelf aan te vragen. Hebt u recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u in december bericht van ons.

U moet zelf kindgebonden budget aanvragen als u nog geen andere toeslag hebt. We hebben dan te weinig gegevens om uw kindgebonden budget te kunnen berekenen. U moet ook zelf aanvragen als uw kindgebonden budget is gestopt. Maak eerst een proefberekening.

Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 meer kindgebonden budget. Vanaf deze datum zit de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) bij het kindgebonden budget.

Meer of minder kindgebonden budget

Hebt u een inkomen tot ongeveer € 23.000 en 2 of meer kinderen? Dan krijgt u meer kindgebonden budget.

In de volgende gevallen krijgt u minder kindgebonden budget:

  • U hebt een toeslagpartner en 1 kind. Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 20.000.
  • U hebt een toeslagpartner en 2 kinderen. Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 23.000.

Mijn kind woont in een ander land

Woont een kind van u in een land buiten Europa? Vanaf 1 januari 2015 worden kinderbijslag en kindgebonden budget niet meer naar alleverdragslanden uitbetaald.

Woont uw kind in Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Panama, Paraquay, Thailand, Turkije of Uruguay? Dan kunt u geen kindgebonden budget meer krijgen. Tenzij u al kindgebonden budget ontvangt. Dan houdt u dit tot 1 juli 2015.

Woont uw kind in een ander verdragsland? En krijgt u nog wel kindgebonden budget? Dit gaat in de toekomst ook veranderen.

Woont uw kind in een land van de Europese Unie of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Dan verandert er niets.