Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een advocaat zonder fiscale deskundigheid zich niet schuldig maakt aan grove schuld door een gecompliceerde aangifte IB/PVV niet volledig uit te besteden aan een deskundige adviseur. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Datum: 07-11-2014 ECLI: ECLI:NL:HR:2014:3135 Editie: 19 november Instantie:Hoge Raad Nummer: 14/01921 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67e

Belanghebbende, X, drijft een advocatenpraktijk. In geschil is of de inspecteur de door hem aangegeven belastbare inkomens terecht heeft gecorrigeerd en of X grove schuld kan worden verweten ter zake van de door hem foutief ingediende aangiften.

Hof Arnhem-Leeuwarden (MK I, 11 maart 2014, 12/00275 t/m 12/00281, V-N Vandaag 2014/544) oordeelt dat een advocaat zonder fiscale deskundigheid zich niet schuldig maakt aan grove schuld door een gecompliceerde aangifte IB/PVV niet volledig uit te besteden aan een deskundige adviseur. Dit nalaten levert niet een dermate grote, aan opzet grenzende mate van nalatigheid op. X heeft bij het indienen van zijn aangifte wel zijn accountant geraadpleegd. Het hof vernietigt op grond van het voorgaande de vergrijpboete. De (navorderings)aanslagen zijn wel terecht en tegen de juiste bedragen opgelegd. De inspecteur heeft terecht correcties aangebracht inzake de voor het pand gemaakte kosten, de ziektekosten van de kinderen, de waarde van het pand, en het bedrag dat door X als negatief ondernemingsvermogen tot de grondslag voor zijn inkomsten uit sparen en beleggen is gerekend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).