Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inlichtingenplicht ook in de bezwaarfase geldt, zodat de inspecteur ook in de bezwaarfase nog informatiebeschikkingen kan opleggen.

Datum: 12-09-2014 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2014:6359 

Bij belanghebbende, de heer X, en zijn partner wordt in 2009 een huiszoeking gedaan. Hierbij is € 186.069 aan contant geld aangetroffen. Tijdens het strafrechtelijke onderzoek geeft X toe in dure horloges, boten en auto’s te hebben gehandeld en dat hij die (legale) inkomsten had moeten opgeven. De inspecteur legt vervolgens IB-navorderingsaanslagen aan X op. X is inmiddels strafrechtelijk veroordeeld voor witwassen, afpersing en verboden wapenbezit. In geschil is of in de bezwaarfase terecht wegens het niet verstrekken van inlichtingen ook nog informatiebeschikkingen (art. 52a AWR) aan X zijn opgelegd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inlichtingenplicht ook in de bezwaarfase geldt, zodat de inspecteur ook in de bezwaarfase nog informatiebeschikkingen kan opleggen. De wetsgeschiedenis sluit het opleggen van een informatiebeschikking in de bezwaarfase niet uit. De eigen verklaringen van X in het strafdossier waren voldoende aanleiding voor de inspecteur om vragen te stellen. X stelt voorts vergeefs dat beantwoording van de gestelde vragen (kunnen) leiden tot zelfincriminatie (zie HR 8 augustus 2014, nr. 13/00933, V-N 2014/41.5). X wordt in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen twee weken na verzending van deze uitspraak de verlangde informatie aan de inspecteur te verstrekken. Het beroep van X is ongegrond.